FAQs Complain Problems

सूचना :

धनकौल गाउँपालिका अन्तर्गतका जातजातिहरुको व्यत्तिगत तालिका

शिर्षक Post date दस्तावेज
Second_Language_NPHC_2021 Sunday, September 24, 2023 - 12:42 PDF icon Second_Language_NPHC_2021.pdf
Religion_NPHC_2021 Sunday, September 24, 2023 - 12:41 PDF icon Religion_NPHC_2021.pdf
Mother_Tongues_NPHC_2021 Sunday, September 24, 2023 - 12:40 PDF icon Mother_Tongues_NPHC_2021.pdf
Caste Ethnicity_report_NPHC_2021 Sunday, September 24, 2023 - 12:28 PDF icon Caste Ethnicity_report_NPHC_2021.pdf
Cast_Ethinicity_NPHC_2021 Sunday, September 24, 2023 - 12:25 PDF icon Cast_Ethinicity_NPHC_2021.pdf
Ancestors_Language_NPHC_2021 Sunday, September 24, 2023 - 12:24 PDF icon Ancestors_Language_NPHC_2021.pdf