FAQs Complain Problems

सूचना :

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व.२०७९/८० को अन्तिम त्रैमासिकमा सामाजिक सुरक्षा र बालपोषण भत्ताको प्रतिवेदन । ०७९/८० Thursday, January 4, 2024 - 11:21 PDF icon 2079-80 चौथो त्रैमासिक सासु र बालपोषण भत्ता अभिलेख.pdf
आ.व.२०७९/८० को तेस्रो त्रैमासिकमा सामाजिक सुरक्षा र बालपोषण भत्ताको प्रतिवेदन । ०७९/८० Thursday, January 4, 2024 - 11:20 PDF icon 2079-80 तेस्रो त्रैमासिक सासु र बालपोषण भत्ता अभिलेख.pdf
२०७९-८० दोस्रो त्रैमासिक सासु र वालपोषण भत्ता अभिलेख ०७९/८० Wednesday, March 29, 2023 - 11:41 PDF icon 2079-80 दोस्रो त्रैमासिक सासु र बालपोषण भत्ता अभिलेख.pdf
आ.व.२०७९/८० को दोस्रो त्रैमासिकमा सामाजिक सुरक्षा र बालपोषण भत्ताको प्रतिवेदन । ०७९/८० Wednesday, March 29, 2023 - 11:40 PDF icon दोस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन.pdf
२०७९-८० प्रथम त्रैमासिक सासु र वालपोषण भत्ता अभिलेख ०७९/८० Friday, February 3, 2023 - 13:46 PDF icon 2079-80 प्रथम त्रैमासिक सासु र वालपोषण भत्ता अभिलेख.pdf
आ.व.२०७९/८० को प्रथम त्रैमासिकमा सामाजिक सुरक्षा र बालपोषण भत्ताको प्रतिवेदन । ०७९/८० Thursday, February 2, 2023 - 15:22 PDF icon donidcr 1st trimester report.pdf