FAQs Complain Problems

सूचना :

शिक्षा शाखा तर्फका सूचना तथा दस्तावेजहरु

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा । Friday, January 26, 2024 - 15:07 ०८०/८१
बिद्यालय कक्षा अपग्रेड अनुमति सम्बन्धमा । Monday, January 8, 2024 - 15:54 ०८०/८१
कक्षा ८ को परिक्षा आवेदन फारम सम्बन्धी सामुदायिक विद्यालयहरुमा सूचना । Sunday, December 24, 2023 - 16:13 ०८०/८१
विद्यालय लेखा परिक्षण सूचना संशोधन सम्बन्धमा । Tuesday, September 19, 2023 - 14:17 ०८०/८१
लेखा परिक्षक सुचिकृत हुने सम्बन्धमा । Monday, September 11, 2023 - 16:23 ०८०/८१
बिदा सम्बन्धी जानकारी सम्बन्धमा । Sunday, June 4, 2023 - 15:12 ०७९/८०
पाठ्यपुस्तक एन.एस तथा छात्रवृत्रिको लागि निकासा माग सम्बन्धमा । Wednesday, March 29, 2023 - 16:37 ०७९/८०
प्रथम राष्ट्रपति रनिङ्ग शिल्ड-२०७९ को बिजयी टिम र बिद्यालयका शिक्षकहरुले मिति २०७९-११-१९ गते गा.पा. अध्यक्ष ज्यु द्धारा पुरस्कार ग्रहण गर्दै गरेको तस्विरहरु । Friday, March 3, 2023 - 15:24 ०७९/८०
प्रथम राष्ट्रपति रनिङ्ग शिल्ड -२०७९ को केहि तस्विरहरु । Friday, March 3, 2023 - 14:34 ०७९/८०
विद्यालय अनुमति सम्बन्धी सूचना । Thursday, December 29, 2022 - 16:36 ०७९/८०