FAQs Complain Problems

सूचना :

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

क्याटलग सपिङ्ग विधिबाट साधन (एम्बुलेन्स) खरिद गर्ने सम्बन्धी प्रथम पटक प्रकासित सूचना ।

०८०/८१ 02/29/2024 - 10:59

आ.व. २०८०/८१ का लागि आन्तरिक आय स‌ंकलन ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी दोस्रो पटक मिति २०८०/०८/२८ गते प्रकाशित सूचना ।

०८०/८१ 12/18/2023 - 16:03 PDF icon दोस्रो पटक प्रकासित ठेक्का सूचना ।.pdf

आ.व. २०८०/८१ का लागि आन्तरिक आय स‌ंकलन ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्रको मिति २०८०/०७/१३ गते प्रथम पटक प्रकाशित सूचना ।

०८०/८१ 11/01/2023 - 11:24

आ.व. २०८०/८१ का लागि आन्तरिक आय स‌ंकलन ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्रको मिति २०८०/०७/१३ गते प्रथम पटक प्रकाशित सूचना ।

०८०/८१ 10/31/2023 - 10:51

Notice for the Letter of Intent of Procurement of gas cylinder and gas chulho set

०७९/८० 06/21/2023 - 14:36

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना ।

०७९/८० 02/28/2023 - 08:46

Technical Bid Opening Record(Muchulka)

०७९/८० 02/07/2023 - 17:09 PDF icon Technical Bid Opening Record (Muchulka).pdf

Notice of 3rd Ammendment

०७९/८० 02/03/2023 - 12:39

Notice of Ammendment

०७९/८० 01/30/2023 - 12:08

Extension notice for tender invitation

०७९/८० 01/12/2023 - 13:41 PDF icon Extention notice for bid.pdf

Pages