FAQs Complain Problems

सूचना :

गाउँपालिका अन्तर्गतका सामुदायिक विद्यालयहरु

बिद्यालयको नाम इमेल आइ डि प्रध्यानाध्यापक फोटो सम्पर्क नं. स्थापना मिति प्रधानाध्यापकको नाम संचालित कक्षा विद्यालय प्रकार
श्री प्राथमिक विद्यालय धनकौल पछवारी-८ pravidhpachwari2079@gmail.com ९८१९८१७९०८ २०५४-०१-०८ अकलु सहनी प्राथमिक विद्यालय
श्री प्राथमिक विद्यालय हरकठवा वेलटोल धनकौल-५ ramakantji2035@gmail.com ९८१९८३७७६० २०४९-०१-०१ आश नारायण राय प्राथमिक विद्यालय
श्री प्राथमिक विद्यालय धनकौल गा.पा. १ रैकल praviraikal2079@gmail.com ९८५४०७८३५५ २०५८-०१-०१ भाग्य नारायण महतो प्राथमिक विद्यालय
श्री प्राथमिक विद्यालय बखरी छोटौल धनकौल गा.पा.-६ rayjotnarayan@gmail.com ९८६४०३७१८५ २०२१-०९-०१ ज्योत नारायण राय प्राथमिक विद्यालय
श्री भगवती प्राथमिक विद्यालय धनकौल गा‍‍.पा.-२ singh.sujit2033@gmail.com ९८०७८५७८४० २०६५-०१-०१ सुजित कुमार सिंह प्राथमिक विद्यालय
श्री आधारभूत विद्यालय वैरिया छोटौल-७ aavibairiyach2079@gmail.com ९८४५१००४०१ २०१२-०१-०१ राजेश कुमार सिंह आधारभुत विद्यालय
श्री प्राथमिक विद्यालय हरकठवा-३ anilgupta.ag769@gmail.com ९८६४०२०००२ २०१३-०१-०१ अनिल कुमार गुप्ता प्राथमिक विद्यालय
श्री शारदा जनता प्राथमिक विद्यालय shambhuyadav3@gmail.com ९८१५२१४४३७ २०७९-०४-१२ शम्भु राय प्राथमिक विद्यालय
श्री बाल कल्याण प्राथमिक विद्यालय महिनाथपूर-४ yugalkishorray978@gmail.com ९८१६८५९२९० २०७९-०४-०५ युगल किशोर राय प्राथमिक विद्यालय
श्री जन कल्याण माध्यमिक विद्यालय धोविनियाँ-१ mehtatej1@gmail.com ९८४४१२०४०१ २०३९-०१-०१ तेज नारायण महतो १० माध्यमिक विद्यालय
श्री जनता माध्यमिक विद्यालय हरकठवा-५ rajendranyaupane-2015@gmail.com ९८४४५७९५०४ २०३५-०१-०१ राम नारायण यादव १० माध्यमिक विद्यालय
श्री आधारभूत विद्यालय महिनाथपुर-४ mm4845412@gmail.com ९८४४२५५५२६ २०१६-०१-०१ युक्ति राम आधारभुत विद्यालय
श्री आधारभूत विद्यालय सेखौना-१ aavisekhuna2079@gmail.com ९८१९६३८७८८ २००६-०१-०१ रामाधार महतो आधारभुत विद्यालय
श्री आधारभूत विद्यालय धनकौल पछवारी-२ ramishwar.sah.2018@gmail.com ९८४४१५३४४२ २०४०-०१-०१ राम इश्वर साह आधारभुत विद्यालय