कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
नितेश कुमार साह इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ersahnk@gmail.com 9855098551
राकेश साह सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा sahrakesh423@gmail.com 9845892418
मुकेश कुमार सिंह खरिदार योजना शाखा 9851124532
अगस्त्य राय कम्प्युटर अपरेटर विविध royaugust5@gmail.com 9844381018
मो. महफुज अहमद प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत dhankaul.gaupalika@gmail.com 9845385111
सुमित कुमार यादव सहायक पाँचौ प्रशासन शाखा yadav.sumitkumar666@gmail.com 9844188555
डम्बर बहादुर थापा शिक्षा अधिकृत शिक्षा शाखा dambart286@gmail.com 9844007761
अरुण कुमार महतो स्वास्थ्य संयोजक स्वास्थ्य शाखा mahatoarun960@gmail.com 9854038838
अभय कुमार साह लेखा सहायक लेखा शाखा abhiraazabhay@gmail.com 9842602878
सुर्या कुमार यादव प्राविधिक सहायक प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम शाखा er.msurya@gmail.com 9840018875
अरुण कुमार प्रजापति प्राविधिक सहायक शिक्षा शाखा arunpandit323@gmail.com 9840181123
रमिता कुमारी साह सहायक महिला विकास निरिक्षक महिला विकास तथा बाल विकास शाखा 9845129421
मोहम्मद रफिक आन्तरिक लेखा परीक्षक आ.ले.प. शाखा rafikreja5@gmail.com 9816880078
कृष्णनन्दन प्रसाद साह रोजगार संयोजक प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम शाखा kulasim@gmail.com 9843285440
धर्मेन्द्र प्रसाद यादव फिल्ड सहायक प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम शाखा fc.ecdc@gmail.com 9844456178
राहुल प्रसाद साह एम.आइ.एस अपरेटर राष्ट्रिय पञ्जिकरण शाखा prasadsahrahul@gmail.com 9843994825
राम श्रेष्ठ महतो पशु स्वास्थ्य प्राविधिक 9844757821