FAQs Complain Problems

सूचना :

सूचना तथा समाचार

लेखा परिक्षण सम्बन्धमा ।

लेखापरिक्षण एंव सम्परिक्षण सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

सूचना टाँस सम्बन्धी ।

कृषि ज्ञान केन्द्रको सूचना टाँस सम्बन्धी जानकारी ।

सूचना

अतिआवश्यक काम र स्वास्थ्य सेवा बाहेक अन्य सेवा बन्द सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

विदा सम्बन्धी सूचना

        प्रस्तुत विषयमा यस गाउँपालिकाको शिक्षा शाखामा कार्यरत रहनु भएका श्रोत व्यक्ति श्री रघुनाथ पाण्डेको २०७८ बैशाख २४ गते बेलुका भएको असामयिक निधन प्रति भावपुर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै यस कार्यालयको मिति २०७८ बैशाख २६ गतेको निर्णय अनुसार गाउँपालिका मातहतका सम्पुर्ण सरकारी कार्यालय, शिक्षण स

दस्तावेज: 

भावपूर्ण सध्दाञ्जली

श्रोत व्यक्ति रघुनाथ पाण्डे प्रति भावपुर्ण श्रद्धाञ्जली 

Pages